نقش استابیلایزر و امولسیفایر در بستنی

استابیلایزر و امولسیفایر بستنی چیست؟

برای جواب به این سوال؛ قبل از هر چیز بهتر است تعریفی از استابیلایزر داشته باشیم. استابیلایزر در معنای لغوی خود پایدار کننده معنی می دهد. اما اما برای اینکه در این نوشتار از مباحث کاربردی دور نشویم چند مثال و توضیح به آن اضافه می کنیم.

در کاربرد استابیلایزر در مواد غذایی چند موضوع مورد اهمیت است:

ایجاد تعلیق

بهبود قوام محصول (ویسکوزیته)

بهبود بافت و حس دهانی


حالا با توجه به موارد گفته شده، می توان حدس زد که چرا در بستنی از استابیلایزرها استفاده می شود.

همانطور که می توان حدس زد، پایداری، تعلیق، بافت و ویسکوزیته، پارامترها و نکاتی هستند که در بسیاری از مواد غذایی اهمیت دارند.

در این میان ناگفته نماند که گاهی بجای استفاده از استابیلایزر از کلمه هیدروکلوئید استتفاده می شود که برای آشنایی بیشتر با معنی هیدروکلوئید می توانید به اینجا مراجعه کنید.

 

استابیلایزر و امولسیفایر بستنی

چرا باید در بستنی از استابیلایزر، ثعلب یا مواردی از این دست استفاده کرد؟

در مورد لزوم استفاده از استابیلایزر در بستنی، ایجاد قوام و بهبود بافت، قبل از هرچیزی به ذهن خطور می کند. اما استابیلایزر نقش های دیگری نیز در بستنی بازی می کند:

جلوگیری ز تشکیل کریستال های یخ

جلوگیری از ذوب زودهنگام بستنی

بهبود بافت و حس دهانی

 

نقش استابیلایزر و امولسیفایر بستنی، چیست؟

مواد تشکیل دهنده استابیلایزر و امولسیفایر بستنی چیست؟

دوز مصرف استابیلایزر بستنی چقدر است؟

در انتخاب استابیلایزر بستنی به چه نکاتی توجه کنیم؟

نقش استابیلایزر و امولسیفایر بستنی چیست؟