راهنمای انحلال کربوکسی متیل سلولز ( سی ام سی )

چند پیشنهاد مناسب برای انحلال راحت تر کربوکسی متیل سلولز CMC :

برای تسهیل در انحلال کربوکسی متیل سلولز ( سی ام سی ) از یک همزن مکانیکی با دور متغیر باید استفاده شود. با توجه به نوع کربوکسی متیل سلولز انتخابی , محلول ۱% یا ۲% در آب مبنای سنجش ویسکوزیته می باشد. معمولا برای گریدهای با خلوص و ویسکوزیته بالا (بطور مثال METAGEL-F400 و METAGEL-253 ) محلول ۱% مناسب تر بوده  و برای گریدهای با ویسکوزیته پایین محلول ۲% برای نمونه گیری مناسب تر می باشد.

برای یک محلول ۱% , ابتدا ۲٫۴ گرم از کربوکسی متیل سلولز بر اساس ماده خشک به ظرف مناسب منتقل شده و حجم مشخصی از آب را اضافه نموده تا کل حجم معادل ۲۴۰ میلی لیتر گردد. موقعیت همزن باید به نحوی باشد که کمترین فاصله بین همزن و کف ظرف باشد. دمای استاندارد برای محلول سازی ۲۵ درجه سانتی گراد و زمان هم زدن حدودا ۲ ساعت است.

روش های انحلال کربوکسی متیل سلولز

برای انحلال راحت تر کربوکسی متیل سلولز در آب دو روش پیشنهاد می گردد:

روش اول و متداولتر , اضافه کردن کربوکسی متیل سلولز به آب همزمان با بهم زدن و تشکیل گرداب می باشد. سرعت اضافه کردن سی ام سی به آب باید تا حدی کنترل شود که ذرات سی ام سی فرصت برای جذب آب و حل شدن در آن را پیدا کنند. از طرف دیگر , اگر سرعت اضافه شدن بیش از حد کم شود , با تشکیل ویسکوزیته اولیه , باقیمانده مواد بصورت حل نشده باقی می مانند. دقت شود که همیشه کربوکسی متیل سلولز به آب اضافه گردد و نه برعکس. در شکل ذیل , نحوه اضافه کردن بصورت شماتیک نشان داده شده است.

محلول سازی CMC کربوکسی متیل سلولز
انحلال کربوکسی متیل سلولز

روش دوم , بیشتر در مواقعی استفاده می شود که سی ام سی در فرمولاسیون محصول نهایی همراه با مواد پودری خشک دیگری می باشد ( بصورت مثال همراه با شکر) . در این موارد بهتر است ابتدا مواد پودری بصورت خشک ترکیب شده (Dry Mix) و سپس طبق روش اول در بالا در آب حل شوند. با استفاده از این روش , سرعت و میزان حلالیت سی ام سی در آب بالا می رود.

.

.

 کربوکسی متیل سلولز

کربوکسی متیل سلولز