نقش استابیلایزر و امولسیفایر در بستنی
نوشته

نقش استابیلایزر و امولسیفایر در بستنی

استابیلایزر و امولسیفایر بستنی چیست؟ برای جواب به این سوال؛ قبل از هر چیز بهتر است تعریفی از استابیلایزر داشته باشیم. استابیلایزر در معنای لغوی خود پایدار کننده معنی می دهد. اما اما برای اینکه در این نوشتار از مباحث کاربردی دور نشویم چند مثال و توضیح به آن اضافه می کنیم. در کاربرد استابیلایزر...