در تماس های روزانه ما با مشتریانمان پرسش هایی پیرامون استابیلایزر ماست مطرح می شود که به نظر می رسد طرح آن مسائل می تواند نیازهای فنی سایر مشتریانمان را هم پاسخگو باشد.

 

 

+ برای تولید ماست چه نوع بافتی مناسب می باشد؟ و همچنین چه نوعی از استابیلایزر ماست پیشنهاد می شود؟

 

  • جواب این سوال نه ساده است و نه سخت. بافت و قوام ماست (و یا هرمحصول لبنی دیگر) به عوامل مختلفی بستگی دارد. یکی از آن عوامل انتخاب درست استابیلایزر مناسب می باشد. از طرف دیگر انتخاب نوع بافت محصول نهایی با مشتری و سلیقه تولید مصرف کننده نهایی می باشد. بطور مثال ممکن است شرکت A برای ماست همزده قوام و غلظت بسیار بالا را بپسندد اما شرکت B با توجه به طبقه بندی محصولات و مشتریانش نیاز به چنین بافتی نداشته باشد. بنابر این، برای انتخاب درست استابیلایزر ماست در نظر گرفتن تمام عوامل می تواند ما را در انتخاب درست یاری دهد. از جمله عواملی که نقش بسیار مهمی در انتخاب استابیلایزر ماست بازی می کنند می توان به قیمت تمام شده محصول نهایی، نقطه شروع و نقطه مطلوب (از لحاظ بافت، قوام، حس دهانی و …)  وهمچنین همخوانی با امکانات تولید اشاره کرد.