نمایشگاه صنایع غذایی تهران ۹۷
نوشته

نمایشگاه صنایع غذایی تهران ۹۷

حضور شرکت هنزک شیمی در نمایشگاه صنایع غذایی تهران (ایران آگروفود ۲۰۱۸) شرکت هنزک شیمی همچون سال های گذشته در نمایشگاه صنایع غذایی تهران (آگروفود ۲۰۱۸) حضور خواهد داشت. این شرکت بعنوان تنها تولید کننده سی ام سی غذایی در ایران توانسته نیازهای بسیاری از صنعتگران غذایی ایران را مرتفع سازد. علاوه بر این، هنزک شیمی...