شرکت در نمایشگاه اگروفود ۹۸
نوشته

شرکت در نمایشگاه اگروفود ۹۸

شرکت هنزک شیمی همچون سال های گذشته در نمایشگاه اگروفود تهران حضور پیدا کرد. در این رویداد سالانه، محصولات جدید این شرکت معرفی شد و همچنین طی همفکری های انجام شده با اصحاب صنعت غذا، زمینه های همکاری های جدید بررسی شد. به طور قطع رویدادهایی مانند نمایشگاه اگروفود از این دست با حضور اهالی...