راهنمای خرید گوارگام

گوارگام یکی از پرکاربردترین هیدروکلوئیدهایی است که در صنایع غذایی و غیر غذایی مورد استفاده قرار می گیرد. این ماده در آب سرد و گرم قابل انحلال است و موجب افزایش ویسکوزیته می شود. گوارگام گیاهی است که در کشور هندوستان کشت شده و پس از آسیاب و دانه بندی راهی بسیاری از صنایع می … ادامه خواندن راهنمای خرید گوارگام