شرکت هنزک شیمی همچون سال های گذشته در نمایشگاه اگروفود تهران حضور پیدا کرد.

در این رویداد سالانه، محصولات جدید این شرکت معرفی شد و همچنین طی همفکری های انجام شده با اصحاب صنعت غذا، زمینه های همکاری های جدید بررسی شد.

به طور قطع رویدادهایی مانند نمایشگاه اگروفود از این دست با حضور اهالی فن و متخصصان همان صنعت می تواند زمینه ساز بهبود نقایص تولید کنندگان شود.

استابیلایزرهای بستنی، استابیلایزر های ماست، استابیلایزر های شیر طعم دار و پودر خردل از جمله محصولات شرکت هنزک شیمی که در نمایشگاه اگروفود بیشتر مورد توجه قرار گرفت.

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.