استابلایزر دوغ متاژل
استابلایزر دوغ متاژل

با توجه به ذائقه خاص ایرانی در مورد دوغ که به نوعی نوشیدنی ایرانی محسوب می شود، ایجاد بافت و حس دهانی مناسب در دوغ می تواند کمک بسیاری در راستای جلب نظر مشتریان باشد و استابلایزر دوغ متاژل  شما را در این راه یاری خواهد کرد.

.

شرکت هنزک شیمی با تولید استابلایزرهای دوغ تکفاز و دوغ غلیظ (غلظت دهنده) در ایجاد بافت مورد نظر تولید کنندگان دوغ خواهد بود. استابلایزر دوغ متاژل با ایجاد بافت متناسب با ذائقه مصرف کننده ایرانی طراحی شده است.  نکته قابل توجه در تمامی استابلایزرهای متاژل عدم ایجاد طعم جانبی ( off taste) در دوغ می باشد.


استابلایزر دوغ غلیظ METAGEL-YD101:

این استابلایزر با ایجاد قوام و غلظت در دوغ موجب بهبود حس دهانی می شود. همچنین METAGEL-YD101  موجب ایجاد حجم ظاهری در فاز جامد دوغ خواهد شد.

.

شیوه مصرف استابلایزر دوغ غلیظ:

METAGEL-YD101 باید بصورت آرام و پراکنده همراه با هم زدن به آب (در دمای محیط) اضافه گردند. بهترین روش , اضافه کردن تدریجی استابیلایزر می باشد به نحوی که از دلمه شدن و ته نشینی آن جلوگیری کند.

بهترین روش مصرف , ابتدا حل استابلایزر در آب ( با دمای محیط ) بوده و سپس این محلول آماده غلیظ استابلایزر در آب را به ماست اضافه کرده و در آخرین مرحله با آب به حجم رسانده شود.


استابلایزر دوغ تکفاز:

این استابلایزر علاوه بر ایجاد قوام و غلظت نسبی، با جلوگیری از جدایش فاز جامد و مایع (ماست و آب) موجب تکفاز شدن دوغ خواهد شد.

.

شیوه مصرف استابلایزر دوغ تکفاز:

METAGEL-YD101 باید را در آب با دمای 80 درجه حل کرده، سپس این محلول به ماست اضافه می شود. بعد از هم خوردن کامل، با آب به حجم رسانده می شود.

نکته مهم در موردد شیوه مصرف استابلایزرهای دوغ متاژل:

اضافه شدن باید قبل از مراحل پاستوریزاسیون، هموژنیزاسیون و ترجیحا در اولین مرحله تولید و قبل از اضافه کردن هرگونه ماده افزودنی دیگر باشد.

متاژل
استابلایزر دوغ متاژل