استابلایزر بستنی متاژل
استابیلایزر بستنی – متاژل

استابیلایزر بستنی یکی از عوامل بسیار تاثیرگذار در کیفیت نهایی بستنی تولید شده می باشد. چنانکه، وجود استابیلایزر و امولسیفایر در بستنی های صنعتی و سنتی امری اجنتاب ناپذیر محسوب می شود. استابیلایزر و امولسیفایرهای بستنی در کل نقش تعیین کننده و مهمی در ایجاد بافت مناسب برای بستنی بازی می کنند.

همچنین با توجه به بافت منحصر به فرد و خاص هر نوع بستنی، نیازهای متفاوت به امولسیفایر و استابیلایزر مناسب بیش از پیش خود نمایی می کند. از نقش های مهم استابیلایزر بستنی می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

.

  • ایجاد بافت و حس دهانی مناسب
  • هوادهی مناسب
  • قوام و غلظت مناسب
  • جلوگیری از تشکیل کریستال های یخ

بر همین اساس، با توجه به بافت منحصر به فرد هر نوع بستنی از استابیلایزر خاصی استفاده می شود که استابیلایزرهای پیشنهای متاژل برای انواع بستنی به شرح ذیل می باشد:

.

.

.

کد محصول

توضیحات

دوز مصرف ( درصد )

 

 استابیلایزر بستنی پایه شیر
SM353

ایجاد هوادهی بالا و پایدار ، جلوگیری از رشد کریستالهای یخ و ذوب زودهنگام ، ایجاد حس دهانی مطلوب در بستنی های معمولی و اکسترود

0/65 – 0/45
SM363 ایجاد هوادهی بالا و پایدار ، جلوگیری از رشد کریستالهای یخ و ذوب زودهنگام ، ایجاد حس دهانی مطلوب در بستنی های معمولی و اکسترود همراه با حس خامه ای 0/65 – 0/45
SM364

ایجاد هوادهی بالا و پایدار ، جلوگیری از رشد کریستالهای یخ و ذوب زودهنگام ، ایجاد حس دهانی مطلوب همراه با بافت نرم برای بستنی های معمولی و اکسترود

0/7 – 0/5
SM382 ایجاد هوادهی بالا و پایدار ،  جلوگیری از رشد کریستالهای یخ و ذوب زود هنگام ، ایجاد حس دهانی خامه ای بالا برای بستنی های درجه یک و پریمیوم (ممتاز)  با درصد چربی بالای 8% 0/5 – 0/4
SM390 ایجاد هوادهی بالا و پایدار ،  جلوگیری از رشد کریستالهای یخ و ذوب زودهنگام ، ایجاد بافت مناسب برای بستنی های قالبی و لیتری 0/45 – 0/65
 استابیلایزر بستنی نرم پایه شیر SOFT SERVE
SM399 ایجاد بافت مناسب برای بستنی های نرم دستگاهی 0/75 – 0/55
استابیلایزر بستنی پایه آب ( بستنی یخی )
SM411 جلوگیری از رشد کریستالهای یخ و ایجاد بافت یک دست ، حس دهانی بهتر و مقاوت در برابر ذوب زود هنگام 0/17 – 0/15
SM418 جلوگیری از رشد کریستالهای یخ و ایجاد بافت یک دست ، حس دهانی بهتر و مقاوت در برابر ذوب زود هنگام برای بستنی یخی معمولی 0/25 – 0/15

استابیلایزر بستنی سنتی (آرتیزان)

SM424 ایجاد بافت کشسان و هوادهی پایین مناسب بستنی های سنتی و کارگاهی همراه با جلوگیری از تشکیل کریستالهای یخ و ایجاد حس دهانی خامه ای 0/4 – 0/3
متاژل
استابیلایزر بستنی

استابیلایزر بستنی

استابلایزر بستنی متاژل
استابیلایزر بستنی متاژل

[/cmsmasters_text][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row]


شاید مطالب زیر برای شما جالب باشد:

انواع گلیسرول مونو استئارات

سی ام سی غذایی